Liste over drikkevandskvalitetskriterier

Miljø- og Fødevareministeriet2018
Forside

Kvalitetskriterierne anvendes som vejledende grænseværdier til brug for andre myndigheders administration.