Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2017
Forside

Vejledningen opstiller en oversigt over, hvordan der kan dokumenteres, at byggevaren lever op til kravene.