Vejledning om investeringsredegørelse - private midler i byfornyelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2017
Forside

Denne vejledning lægger op til at se byfornyelsen som et vigtigt element i den strategiske udvikling af byen og kommunen.