Vejledning om beregning af nøgletal for alment byggeri

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2016
Forside