Inspiration til udvikling af danske købstæder

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter2015
Forside

Eksempelsamlingen beskriver fem byer, der har udviklet nye strategier.