Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter2014
Forside

Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi. Vurdering af energirenoveringsprojekters totaløkonomiske rentabilitet i almene boligafdelinger.