Effektvurdering af den obligatoriske byggeskadeforsikring

2010
Forside

Denne evaluering har til formål at undersøge om ordningen lever op til det formål, som er tiltænkt.