Webinar: Brug SØM til at beregne gevinsten af skolefraværsindsatser

26jun

Vær med, når vi holder webinar 26. juni 2024 og få indblik i, hvordan I kan bruge Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til at belyse de økonomiske gevinster, der er ved at forebygge og afhjælpe skolefravær.

Social-og Boligstyrelsen har i forbindelse med offentliggørelsen af den nyeste version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) tilføjet viden om effekter og budgetøkonomiske konsekvenser for målgruppen ’Børn og unge med bekymrende skolefravær’ og en række delmålgrupper. Denne tilføjelse gør det muligt at beregne de økonomiske gevinster ved en succesfuld skolefraværsindsats.

Hvad sker der på dagen?

På webinaret vil Social-og Boligstyrelsen fortælle om, hvordan SØM kan anvendes som et værktøj til at belyse investeringspotentialet i skolefraværsindsatser. Social- og Boligstyrelsen vil give en kort introduktion til SØM og sætte særligt fokus på den nye målgruppe og beregninger relateret hertil.

Med udgangspunkt i blandt andet forskning, viden fra praksis og nye analyser på data om børn med bekymrende skolefravær peger vi også på, hvilke offentlige ydelser og aktiviteter, der kan forventes at blive påvirket af virksomme fraværsindsatser, og hvordan vi har arbejdet med at kvalificere denne del af SØM, som kan ses som konsekvenserne af fraværsindsatserne.

Afslutningsvis vil det være muligt komme med inputs og idéer til, hvordan SØM fremadrettet kan understøtte arbejdet med sociale investeringer på det samlede børne- og ungeområde.    

Hvem kan deltage?

Målgruppen for webinaret er særligt kommunale ledere og medarbejdere med økonomi-, analyse og socialfaglig baggrund på børne- og ungeområdet. Alle med interesse for sociale investeringer og SØM er også velkommen til at deltage.  

Praktiske oplysninger

Webinaret er gratis og afholdes den 26 juni kl.13-14.30. Link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte dagen inden webinaret.

Tilmeld dig webinaret her

Tilmeldingsfrist: 24. juni kl.12

TID

13:00 - 14:30

STED

Online via Zoom

MÅLGRUPPE

Kommunale ledere og medarbejdere på børn- og unge området eller med interesse for sociale investeringer og SØM

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
Specialkonsulent