Temadag: Børn og unge med massivt skolefravær og autisme (Vejle) LUKKET FOR TILMELDING

08maj

Nogle børn og unge med autisme har så svært ved at gå i skole, at fraværet bliver næsten totalt. Sagerne kan være meget komplekse og fastlåste. Vær med på en af vores gratis temadage i april og få input til håndteringen fra VISOs specialister.

Temadagen byder på oplæg og workshops med en række eksperter, der sætter fokus på hver deres aspekt af autisme og skolefravær:

  • Neuropædagogisk konsulent Charlotte Just Bukh, Vejlefjord Rehabilteringscenter, vil fortælle om kompleksiteten af skolefraværsproblematikker og behovet for tværprofessionelt samarbejde.  
  • Psykologerne Helle Bavnshøj og Henrik Læborg, begge privatpraktiserende, holder oplæg om den gode afdækning – dels af barnets/den unges egne behov og forudsætninger, dels af netværket omkring den enkelte.
  • Barnets/den unges perspektiv i skolefraværsudfordringer er i fokus for dagens tredje oplæg. Her vil psykolog Marie Sønderstrup Falck Hansen, Dagbehandlingsskolen Basen i København, tale om inddragelse, som på den ene side er et afgørende aspekt, på anden side også en udfordrende øvelse.

Senere på dagen vil oplægsholderne lede hver deres workshop, hvor der arbejdes med konkrete cases og præsenteres forskellige metoder og redskaber.
 
Alle fire oplægsholdere er VISO-specialister på autismeområdet og har indgående kendskab til skolefraværsproblemstillinger.  

Praktiske oplysninger 

Temadagen henvender sig bredt til lærere, pædagoger, psykologer og socialrådgivere, men også ledere, visitatorer og konsulenter er velkomne.

Tilmeldingen foregår via NemTilmeld. Tilmeldingsfristen er 23. april 2024 kl. 12. 

Deltagelse er gratis. 

Tilmeld dig her 

Temadagen afholdes også i København d. 4. april kl. 9.00 – 15.00. 

 

TID

Kl. 9-15

STED

Torvehallerne
Fiskergade 2-8
7100 Vejle

MÅLGRUPPE

Lærere, pædagoger, socialrådgivere og psykologer, som arbejder med børn og unge med massivt skolefravær og autisme. 

Kontakt

Gitte Brogaard
Specialkonsulent