Handicap 2024 – hverdagsliv og livskvalitet

30maj

Social- og Boligstyrelsen (SBST) og Komponent afholder konference om voksen-handicap til foråret. Sæt kryds i kalenderen.

Konferencen "Handicap 2024" har bl.a. temaet ”samarbejdet med pårørende og pårørendes rolle i arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering” på programmet. Her er det pårørende i bred forstand, hvilket også eksempelvis kan betyde aktører i borgers selvvalgte netværk og civilsamfund. 

Andre temaer på konferencen er "livskvalitet", "det gode hverdagsliv" og "betydningen at være en del af noget andet og mere som borger med handicap".

På konferencen kan du bl.a. møde:

  • Lektor Chalotte Glintborg fra Aalborg Universitet, som vil fortælle om borger- og pårørendetilgange og indefra-perspektivet.
  • Forperson for Udviklingshæmmedes Landsforbunds (ULF) Ungdom Rikke Sørensen, som vil fortælle om, hvad livskvalitet og den gode hjælp dertil betyder for hende.
  • Lektor og antropolog Anne Mia Steno – om hverdagsliv og livskvalitet på botilbud, mellem en arbejdsplads og et hjem.
  • Sønderborg Kommune og digitale avatars i gruppearbejde med borgere med udviklingshæmning.
  • "Ban vejen for job”. SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) og beskæftigelsesindsats – gruppebaseret og fokuseret jobsøgningsforløb, hvad virker? Inspiration videre for det beskæftigelsesrettede arbejde for unge voksne med handicap.

Der er plads til ca. ti stande til konferencen, som kan bookes ved henvendelse.

Programmet opdateres løbende.

Tilmelding, programopdateringer, pris mv. på komponent.dk 

 

TID

9.30-15.30

STED

ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

MÅLGRUPPE

Kommuner, tilbud og  organisationer.