Introduktion til SØM for ledere

31okt

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis introduktionskursus i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til ledere, der ønsker mere viden om hvad SØM er og kan bruges til i organisationen.

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Social- og Boligstyrelsen tilbyder derfor uddannelse og kurser for alle interesserede, der anvender eller påtænker at anvende modellen.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

Om Introduktion til SØM for ledere

Målgruppe og forudsætninger

Målgruppen for kurset Introduktion til SØM for ledere er primært kommunale og regionale ledere og chefer, der ønsker at få en introduktion til, hvad SØM er, og hvordan SØM kan anvendes som led i beslutningsprocesser.

Det er en fordel, hvis du har et overordnet kendskab til økonomistyring i din organisation.

Indhold

  • Sociale investeringer og den dobbelt bundlinje
  • Hvad indeholder SØM, og hvad kan modellen bruges til?
  • Hvordan er arbejdsprocessen ift. SØM-beregninger?
    • Hvordan efterspørger man SØM-beregninger?
    • Hvordan formidler man SØM-beregninger til ledelsesmæssigt og politisk niveau?
  • Hvordan understøtter man som leder, at ens organisation arbejder med SØM?

Format og undervisningsform

Kurset foregår virtuelt. Der vil blive inddraget konkrete eksempler, der viser, hvordan andre kommuner har arbejdet med SØM.

Praktiske oplysninger

Informationsmødet holdes virtuelt. Inden mødets afholdelse vil du modtage en mail med et link til det virtuelle møderum.

Tilmeld dig her

TID

14.00-15.00

STED

Online via Zoom

MÅLGRUPPE

Kommunale og regionale leder, der ønsker mere viden om SØM

Kontakt

Andreas Vestermark
Specialkonsulent