Viden om børn og unge i risiko

Der findes i dag viden om, hvilke faktorer der kan have betydning for, om børn og unge tiltrækkes kriminalitet og/eller af problemskabende ungegrupperinger. Den viden kan anvendes af både kommunale medarbejdere og andre, der bidrager til at identificere børn og unge i risiko.

Formålet med hæfterne er at understøtte kommunens arbejde med forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge i risiko for at blive tiltrukket af kriminalitet og/eller at blive en del af en problemskabende ungegruppering. Det betyder blandt andet, at fokus i høj grad er på løsere og mere kortvarige grupperinger fremfor etablerede rocker- og bandegrupperinger. Det betyder også, at redskaberne tager afsæt i viden om indikationer på, at børn og unge er i risiko, det vil sige risikofaktorer.

Præsentationen af risikofaktorerne bygger på eksisterende viden om forskellige typer af risikofaktorer og viden om, hvordan risikofaktorer kan – og ikke kan – anvendes. Der er identificeret 50 forskningsbaseret risikofaktorer, der alle har betydning i forhold til børn og unges risiko. 

Præsentation af de 50 væsentlige risikofaktorer

Mere viden om anvendelsen af risikoindikatorer og strukturen for præsentation af risikoindikatorer i seks dimensioner

Litteraturhenvisninger til mere viden om risikoindikatorer for børn og unge

 

Problemskabende ungegrupperinger

Hvis man gerne vil identificere, om der er ungegrupperinger i et område, som kan betegnes som problematiske, og som man derfor bør være ekstra opmærksom på, kan man med fordel anvende en definition, som anvendes af det Kriminalpræventive Råd. Her forstås problemskabende ungdomsgrupper som:

  • grupper af unge, som primært mødes på gaden,
  • har en uroskabende adfærd,
  • har en kriminel adfærd eller er kriminalitetstruede.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd (2013): Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark

Senest opdateret 27-03-2017

Kontakt

Signe Mia Rath Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her