Inspiration til implementering

Efter at have gennemført selvevalueringen, og der eventuelt er identificeret et behov for at implementere ét eller flere redskaber fra hæfterne, så skal redskabet eller redskaberne implementeres.

Al forandring tager tid, kræver opmærksomhed og arbejde. De redskaber, der er beskrevet i hæfterne, kan være med til at styrke et fælles sprog og herigennem det tværfaglige samarbejde. Men for at lykkes, skal redskaberne benyttes kontinuerligt. Selv ved mindre forandringer er chancen for at styrke eksisterende praksis derfor størst, når man aktivt tager stilling til, hvordan det nye redskab skal indarbejdes.

Når et nyt redskab skal implementeres i SSP-samarbejdet, er det en god ide at arbejde med tre centrale aspekter, for at ændre eksisterende praksis (Fixen et. al, 2015):

  • de medarbejdere, som skal involveres,
  • hvordan organisationen kan understøtte brugen,
  • og hvordan ledelsen kan holde fast i implementeringen.

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet tre tjeklister, som kan sikre, at man forholder sig til alle de centrale aspekter. Der er udarbejdet én tjekliste for hvert af de tre hæfter. Det anbefales at benytte tjeklisten i opstarten af en implementeringsproces, men man kan med fordel også benytte den længere fremme i processerne. 

Redskaber målrettet SSP-Samarbejdet (wordskabelon åbner i nyt vindue)

Redskaber målrettet det boligsociale arbejde (wordskabelon åbner i nyt vindue)

Redskaber målrettet skoleområdet (wordskabelon åbner i nyt vindue)

Senest opdateret 03-08-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her