Eksempler på børn og unge i risiko – ungetypologier

Et genkendeligt billede af typiske børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger findes i tre portrætter: Mahmoud på 16 år, Anders på 14 år og Charles på 12 år.

En ungetypologi giver et genkendeligt billede af børn og unge i risiko. Billederne af børn og unge i risiko er fiktive – men realistiske – personbeskrivelser. Personbeskrivelserne afspejler typiske børn og unge i risiko og giver på den vis et mere nuanceret billede af, hvordan både risiko- og beskyttende faktorer kan komme til udtryk mentalt, familiemæssigt og i forhold til drømme.

Ungetypologierne beskriver børn og unge i forhold til deres baggrund, fagprofessionelle observationer, drømme og netværk.

Ungetypologierne her illustrerer børn og unge i risiko for tre forskellige typer grupperinger. De tre typer er identificeret i undersøgelsen Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark:

Undersøgelsen Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark

Ungetypologi 1 – Mahmoud 16 år

Mahmoud er i risiko for at indgå i en territorielt uroskabende ungdomsgruppe. Det er en problemskabende ungegruppering, der er knyttet til et geografisk område (bolig, kvarter, område eller bydel), og hvor de unge typisk kender hinanden fra opvækst samme sted. 
Ungetypologi 1 - Mahmoud 16 år

Ungetypologi 2 - Anders 14 år

Anders tilhører de enkelte kriminelle (og voldelige) unge, der ikke er tilknyttet en ungegruppering, men som på sigt er i risiko for at blive involveret i rocker- og bandekriminalitet. Anders er også i risiko for at indgå i en bekymrende vennegruppe, der primært består af unge i alderen 12-17 år, der finder sammen om rusmidler. De socialiserer på gaden og i offentligheden, men uden at have et særligt område.
Ungetypologi 2 - Anders 14 år 

Ungetypologi 3 - Charles 12 år

Charles er i risiko for at indgå i en kriminel ungdomsgruppe. De kriminelle ungdomsgrupper ligner de territorielle, uroskabende ungdomsgrupper, men adskiller sig ved at have tættere relationer til voksne kriminelle fra rocker- og bandemiljøet og i forlængelse heraf begå mere alvorlig kriminalitet.
Ungetypologi 3 – Charles 12 år 

Senest opdateret 15-11-2017

Kontakt

Signe Mia Rath Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her