Netværkssamråd

Netværkssamråd giver mulighed for at inddrage den unge, forældrene, relevante fagpersoner samt personer fra det private netværk i den indsats, der skal hjælpe den unge ud af kriminalitet.

Kommunen skal senest 7 dage efter, at den har modtaget dokumentation fra politiet om, at et barn eller en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde barnet eller den unge, forældremyndighedsindehaverne og eventuelt relevante fagpersoner samt personer fra barnets eller den unges netværk til et netværkssamråd. På netværkssamrådet aftales en plan for, hvilke initiativer og handlepligter, der kan hjælpe barnet eller den unge på ret kurs igen.

Social - og Boligstyrelsen har udviklet et e-læringsforløb om netværkssamråd med særlig fokus på afklaring og forberedelse af mødet. På disse sider kan du også finde inspirationsmateriale og skabeloner til det konkrete arbejde med indkaldelse og forberedelse af netværkssamråd.

Læs om netværkssamråd gennem e-læring og find inspirationsmateriale og redskaber til netværkssamråd i menuen til venstre. 

Senest opdateret 02-10-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her