Håndbog om Ungdomssanktionen

Håndbog om ungdomssanktionen beskriver aktører, lovgivning, roller, opgaver, problemstillinger og opmærksomhedspunkter i et ungdomssanktionsforløb og gengiver i kort form centrale konklusioner fra undersøgelser og evalueringer om ungdomssanktionen.

Håndbogen har også konkrete redskaber og anbefalinger, der kan bruges i et ungdomssanktionsforløb.

Find håndbogen her.

Senest opdateret 19-04-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her