Adoption uden samtykke - et vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere (2. udgave)

Socialstyrelsen2019
Forside til vejledningsmateriale om adoption uden samtykke

Vejledningsmaterialet skaber overblik over gældende lovgivning på området og kan understøtte de kommunale sagsbehandleres arbejde i sager, hvor de overvejer at indstille til adoption uden samtykke.

Formålet med adoption uden samtykke er at give børn, hvis biologiske forældre er varigt uden forældreevne, bedre muligheder for en barndom og opvækst i et trygt miljø med stabile familierelationer.

Adoption uden samtykke er et kompliceret felt, som vedrører flere lovområder og involverer mange aktører. Der er ganske få sager om adoption uden samtykke, og sagsbehandlere på området har derfor relativt begrænset praksiserfaring og står over for mange dilemmaer og vanskelige spørgsmål.

Denne håndbog er tænkt som inspiration til og vejledning i at håndtere sager, hvor adoption uden samtykke kan være relevant. Dels ved at skabe overblik over den gældende lovgivning og sagsproces, dels ved at illustrere konstruerede sagsforløb baseret på afgjorte sager og typiske dilemmaer, som de viser sig i arbejdet med området i praksis. Håndbogen er opdateret i forbindelse med forenklingen af reglerne på området i juli 2019.

Målgruppen for håndbogen er primært kommunale sagsbehandlere og ledere, som er involveret i sager om adoption uden samtykke. Herudover kan den være relevant for medlemmer af kommunernes børn og unge-udvalg, som behandler indstillinger om adoption uden samtykke. Endelig kan psykologer, advokater, psykiatere og misbrugskonsulenter, som arbejder på området, også drage nytte af håndbogen.

OBS! Vær opmærksom på, at hvis du bestiller en trykt udgave, vil denne først blive afsendt efter d. 20. november 2019. 


 
Hent publikationen

Bestil postkort og plakater

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes