Tilrettelæggelse af arbejdet i faglig ledelse og styring

Ledelsen omsætter organisering og faglighed til en fælles sammenhængende praksis gennem tilrettelæggelsen af myndighedsarbejdet.

Under elementet Tilrettelæggelse af arbejdet findes der redskaber, der giver den faglige ledelse redskaber til at fordele, overdrage og it-understøtte sager og sagsstammer. Det forudsætter et tæt og løbende ledelsesmæssigt fokus at omsætte retningslinjer for sagsbehandlingen til konkrete arbejdsprocesser. Dette gælder særligt, når processerne skal fastholdes på tværs af medarbejdere og over længere tid. Redskaberne kan bruges til at motivere og støtte anvendelsen af de besluttede sagsbehandlingsmetoder og it-systemer i det tværfaglige samarbejde.

Gå direkte til redskaberne fra temaerne under "Tilrettelæggelse af arbejdet"

Om tilrettelæggelse af arbejdet

Tilrettelæggelsen af arbejdet er alfa og omega i forhold til at omsætte organisering og faglighed i sagsbehandlingspraksissen til en fælles sammenhængende praksis på området for børn og unge med særlige behov.

Formålet med ledelsens fokus på arbejdstilrettelæggelse er dels at udmønte retningslinjer for sagsbehandlingen, så kvalitet, ensartethed og effektivitet kendetegner sagsbehandlingsprocessen, dels at arbejdstilrettelæggelsen understøtter sammenhæng i myndighedsarbejdet for den enkelte sagsbehandler og fælles praksis på tværs af sagsbehandlere.

 

Senest opdateret 14-12-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her