Tema 6 – opfølgning på styringsgrundlag

Temaet understøtter den faglige ledelse i arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre opfølgning på styringsgrundlaget. Få inspiration og redskaber til dette arbejde.

Redskabet til dette tema finder du i gardinet nederst på siden.

Den faglige ledelse bør løbende følge op på implementeringen og anvendelsen af kommunes styringsgrundlag med henblik på at sikre, at grundlaget til stadighed er relevant og anvendes i praksis efter hensigten.

Opfølgning på styringsgrundlag

Der bør løbende følges op på implementeringen og anvendelsen af styringsgrundlaget med henblik på at sikre, at grundlaget til stadighed er relevant og faktisk anvendes i praksis efter hensigten. Opfølgningen kan med fordel omfatte opfølgning på mål og rammer i blandt andet den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer, budgetter m.m.

Tilrettelæggelse af opfølgning

I forbindelse med ledelsens tilrettelæggelse af opfølgningen på styringsgrundlaget er det en fordel, at det er klart og tydeligt, hvem der har ansvaret for opfølgningen på de mål, der er fastsat i politikker, strategier m.m., og også hvordan og hvor ofte denne opfølgning skal foregå. I praksis vil det typisk være den faglige ledelses opgave.
Opfølgningen kan fx føre til, at der afdækkes et behov for at opdatere eller justere børne- og ungepolitikken eller serviceniveauet for indsatsen for børn og unge med særlige behov i kommunen.

Et eksempel på udvikling af og opfølgning på vedtagne politikker

  • Når der er udarbejdet en ny politik, er det byrådet, der godkender politikken.
  • Det er de politiske udvalg, der formulerer et forslag til en politik. Det gør de gennem politiske debatter og i dialog med borgere, brugere, kontraktholdere og andre relevante interessenter.
  • Når en ny politik er godkendt af byrådet, er det også udvalgenes opgave løbende at kontrollere, hvordan kontraktholderne omsætter politikken i praksis.

Kilde: Skanderborg Kommune

I eksemplet har fagudvalget indarbejdet en fast opfølgningsrutine, blandt andet gennem indarbejdelse af løbende status i fagudvalgets dagsorden. Samtidig udvælges der år for år 4-5 konkrete årlige indsatsområder, som skal prioritere organisationens fokus inden for de overordnede politiske målsætninger.

Formidling af resultater fra opfølgning

Når der følges op på styringsgrundlaget, er det en god idé at overveje, hvordan, til hvem og hvornår resultaterne fra opfølgningen skal kommunikeres. Opfølgning på styringsgrundlaget, og herunder de politiske mål, er nærmere beskrevet under elementerne Opfølgning og Ledelsesinformation.

Opfølgning i faglig ledelse og styring

Ledelsesinformation i faglig ledelse og styring

Redskaber

Her følger et redskab til at tilrettelægge opfølgningen på styringsgrundlaget.

Den samlede opfølgning på styringsgrundlaget skal samle op på og sammenholde opsamlingerne fra en række forskellige underområder, der udgør styringsgrundlaget. 

Tryk på nedenstående link for at hente redskabet.

Skabelon til tilrettelæggelse af opfølgning

Skabelonen kan bidrage til at skabe overblik over, hvordan opfølgningen kommer hele vejen rundet om styringsgrundlaget. Opfølgning på styringsgrundlaget og herunder de politiske mål er nærmere beskrevet under Opfølgning og Ledelsesinformation.

Opfølgning i faglig ledelse og styring

Ledelsesinformation i faglig ledelse og styring

Senest opdateret 29-08-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her