Styringsgrundlag i faglig ledelse og styring

Den politiske og faglige ledelse sætter med styringsgrundlaget rammer og retning for, hvordan byrådet og den administrative ledelse vil videreudvikle og følge op på kvaliteten på området for børn og unge med særlige behov.

Under elementet Styringsgrundlag findes der redskaber til den politiske og administrative ledelses arbejde med mål og retning i den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer og retningslinjer for sagsbehandlingen. Det kræver ledelsesfokus i hverdagen at implementere, forankre og følge op på styringsgrundlaget.

Gå direkte til redskaberne, der indgår i temaerne under Styringsgrundlag her.

Om Styringsgrundlag i faglig ledelse og styring

Området for børn og unge med særlige behov er styret af rammelovgivning. Det betyder, at den enkelte kommune skal udfylde rammerne gennem deres styringsgrundlag.

Styringsgrundlaget er fagudvalgets afsæt for at løfte dets politiske styringsrolle og skaber et fælles udgangspunkt for dialog mellem ledelsesniveauerne på området. Styringsgrundlaget har til formål at understøtte og styrke sammenhængskraften på området ved at sætte kurs og retning for den samlede indsats. Styringsgrundlaget sætter også rammer og retning for, hvordan byråd og ledelse vil videreudvikle og følge op på kvaliteten på området. I sagsbehandlingen udmønter medarbejderne styringsgrundlaget med udgangspunkt i en individuel vurdering af barnets eller den unges behov og forudsætninger.

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her