Hvordan spiller organisering og styringsgrundlag sammen?

Temaet understøtter arbejdet med at finde den rette organisering, der understøtter sammenhængen mellem styringsgrundlaget og den daglige indsats for børn og unge med særlige behov.

Redskabet til dette tema finder du i gardinet nederst på siden.

Organiseringen skal understøtte sammenhængen mellem styringsgrundlaget og den daglige indsats for børn og unge med særlige behov, bl.a. ved at skabe rammerne for udmøntning af de politiske målsætninger. Se mere i elementet Styringsgrundlag.

Styringsgrundlag i faglig ledelse og styring

Samtidig sætter styringsgrundlaget også en ramme for organiseringen og det tværfaglige samspil. De politiske mål skaber bl.a. rammer for det administrative ledelsesarbejde med strukturer og processer i organisationen. Politiske mål om tidlig indsats kan fx sætte rammer for samspillet mellem området for børn og unge med særlige behov og sundhedsplejen og dagtilbud.

Påvirkning af organiseringen

Organiseringen skal understøtte realiseringen af de politiske mål. Derfor må den administrative ledelse have øje for, hvordan implementeringen af styringsgrundlaget påvirker den nuværende organisering. Den administrative ledelse må desuden overveje, om en egentlig ændring af organiseringen er nødvendig for understøtte implementeringen af styringsgrundlaget.

Ledelsen må i valget af forskellige organiseringsformer og i tilrettelæggelsen af det tværfaglige samspil fokusere på, hvilke rammer styringsgrundlaget skaber for sagsbehandlingen, når den skal bidrage til at realisere de politiske mål og sikre god kvalitet i den daglige sagsbehandling for børn og unge med særlige behov. Dette er fokus i temaerne:

Hvordan vælges mellem forskellige organiseringsformer?

Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde?

Redskaber

Her følger to redskaber til at afklare, om der er brug for en organisationsændring.

Det kan være nødvendigt at ændre organisering, når styringsgrundlaget ændres. Organiseringen skal understøtte de processer og aktiviteter, der skal sikre, at de politiske visioner, mål og intentioner nås. Andre forhold som fx nye socialfaglige metoder, besparelser mv. kan også inddrages i overvejelserne om behovet for ændring af organiseringen og det tværfaglige samspil.

Ofte er det relevant for ledelsen at skabe et samlet overblik over både eksterne og interne forhold, når behovet for ændringer af organiseringen overvejes. I skabelonen sættes fokus på en række af de forhold, det kan være relevante at overveje.

Skabelon til overvejelser om behov for ændringer af organiseringen

Den politiske strategi består ofte af pejlemærker eller hensigter, som efterfølgende skal gøres handlingsorienterede i organisationen.

Eksempel på strategi til at omsætte politiske visioner og mål

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her