Organisering og tværfagligt samarbejde i faglig ledelse og styring

Høj faglig kvalitet forudsætter, at ledelsen fokuserer på at skabe de bedste organisatoriske rammer og tværfaglige samarbejdsflader. Ledelsesopgaven handler om at understøtte samklang mellem organiseringen af sagsbehandlingen og daglig praksis og samarbejde.

Den faglige ledelse skaber i organiseringen strukturer, processer og kultur for kommunens praksis. Ledelsens fokus på organisering er derfor centralt for, at målene på området kan realiseres, og den ønskede kvalitet og resultater opnås med brug af færrest mulige ressourcer.

Under elementet Organisering og tværfagligt samarbejde findes der redskaber til ledelsens arbejde med at skabe et godt organisatorisk grundlag for tværfagligt samarbejde. Fokus er særligt på valget blandt forskellige organiseringsformer på kommune-, fagområde- og teamniveau. Den faglige ledelse er afgørende for at opnå samklang mellem den aftalte organisering og den daglige praksis og samarbejde.

Gå direkte til redskaberne om organisering og tværfagligt samarbejde

Om Organisering og tværfagligt samarbejde

På området for børn og unge med særlige behov skal organisering og tværfagligt samarbejde ofte ses i sammenhæng. Det skyldes, at området er kendetegnet ved komplekse samarbejdsflader, som kræver et ledelsesmæssigt fokus. Eksempelvis tværfagligt samarbejde med skoleområdet, sundhedsområdet og leverandører.
Elementet Organisering og tværfagligt samarbejde omfatter derfor redskaber, som understøtter den faglige ledelse i at implementere og løbende evaluere organisering og tværfagligt samarbejde.

Senest opdateret 12-01-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her