Ledelsesinformation i faglig ledelse og styring

Ledelsen får med ledelsesinformation viden om kvaliteten og ressourceanvendelsen på området for børn og unge med særlige behov. Faglig ledelse og styring omfatter også at tilvejebringe og formidle viden om status og udvikling til medarbejdere og administrative og politiske ledere på området.

Under elementet Ledelsesinformation findes der redskaber til hele processen i arbejdet med ledelsesinformation. Redskaberne understøtter dermed afklaring af, hvem der har brug for hvilken ledelsesinformation, operationaliseringen af hvilke data, der imødekommer behovet, hvordan data indsamles og formidlingen af ledelsesinformationen. Trinene i processen bølger i praksis frem og tilbage, og samtidig har kvaliteten i ledelsesinformationen tæt sammenhæng med ledelsens fokus på opfølgningsarbejdet, som er omdrejningspunktet i elementet Opfølgning.

Gå direkte til redskaberne fra temaerne under "Ledelsesinformation".

Om ledelsesinformation

Ledelsesinformation udgør et fundament for, at både politikere, ledere og medarbejdere kan løfte deres forskellige roller i forhold til at planlægge, udvikle, prioritere og styre området.

God ledelsesinformation er karakteriseret ved at bygge på viden og læring på området og at binde en rød tråd mellem fagudvalget, den kommunale top- og mellemledelse og medarbejderne. Der skal være fokus på både administration, lovmedholdelighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi, når den faglige ledelse skal tilrettelægge arbejdet med at skabe og udvikle ledelsesinformation og anvende informationen til faglig udvikling.

Senest opdateret 14-12-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her