Indgang for politikere

Hvordan kan vi prioritere og styre ved at fastsætte et niveau for servicen til børn og unge med særlige behov? Hvordan kan vi følge op på, om området har den rigtige kurs og retning, og hvordan får vi viden om, hvilke resultater vores indsatser for børn og unge skaber? Det er blot nogle af de spørgsmål, som du kan få inspiration til svar på i redskabskassen.

De elementer, som særligt spiller ind i opgaven som politisk ansvarlig for området for børn og unge med særlige behov, er præsenteret nedenfor. Herudover kan en lang række af de øvrige temaer og specifikke redskaber være relevante at inddrage i forbindelse med særlige fokusområder i fagudvalgets prioritering og styring af området. 

Styringsgrundlag – introduktion

Her introduceres det, hvordan den politiske og administrative ledelse udvikler og anvender styringsgrundlaget til at løfte styringsrollen.

Elementet Styringsgrundlag

Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle?

Her præsenteres tilgange til rollefordeling mellem fagudvalg og forvaltning samt redskaber til at sætte en klar kurs og retning på området gennem mål m.m.

Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle?

Ledelsesinformation – introduktion

Her introduceres det, hvordan den politiske og administrative ledelse udvikler og anvender ledelsesinformation til at følge op på styringsgrundlaget.

Ledelsesinformation

Hvordan tilrettelægges politikudviklingen?

Her gives vejledning til, hvordan arbejdet med at videreudvikle den lovpligtige sammenhængende børne- og ungepolitik kan tilrettelægges, eksempler på udformning af og indhold i politikken og overvejelser om, hvordan politikken kan formidles.

Hvordan tilrettelægges politikudviklingen?

Hvordan fastlægges serviceniveauet?

Her gives vejledning til, hvordan arbejdet med at udvikle eller revidere serviceniveauer kan tilrettelægges, hvad forudsætningerne er for at udvikle et serviceniveau, og hvordan serviceniveauet kan struktureres og formidles.

Hvordan fastlægges serviceniveauet?

Hvad kan ledelsesinformation bruges til – behov og anvendelse?

Her præsenteres det, hvordan ledelsesinformation kan anvendes til at følge op på ressourceanvendelsen, hvad der kommer ud af indsatsen for børn og unge, og hvordan det går med udviklingen henimod den ønskede kurs og retning for området.

Hvad kan ledelsesinformation bruges til – behov og anvendelse?

Hvad har modtagerne brug for – indhold?

Her gives konkrete eksempler på nøgletal, som giver viden om administration og lovmedholdelighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi.

Hvad har modtagerne brug for – indhold?

Senest opdateret 29-08-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her