Indgang for faglige chefer og ledere

Hvordan skaber vi den røde tråd fra de politiske mål til sagsbehandlingen? Hvordan får vi overblik over vores indsatser og resultater for børn og unge? Hvordan får vi faglig udvikling og en effektiv tilrettelæggelse af vores arbejde? Redskabskassen spiller ind med inspiration til ledergruppens arbejde med disse og mange flere spørgsmål.

De elementer, som særligt spiller ind i opgaven som administrativt ansvarlig for området for børn og unge med særlige behov, er præsenteret nedenfor. Herudover kan en lang række af de øvrige temaer og specifikke redskaber være relevante at inddrage i forbindelse med særlige fokusområder i kvalitetsudviklingen og -sikringen af området.

Hvordan sikres implementering og forankring?

Her gives inspiration til, hvordan den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer og retningslinjer for sagsbehandlingen implementeres i sagsbehandlingen.

Hvordan sikres implementering og forankring?

Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde?

Her præsenteres redskaber til at sætte fokus på samarbejdet på tværs af de fagområder i kommunen, som er med til at skabe en helhedsorienteret og virkningsfuld indsats for børn og unge. Desuden gives inspiration til samarbejdet med leverandører m.fl.

Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde?

Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling?

Her er vejledning til, hvordan arbejdet på strategisk niveau med faglig udvikling kan tilrettelægges. Samtidig er der fokus på, hvordan den faglige udvikling understøtter implementeringen af styringsgrundlaget i sagsbehandlingen.

Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling?

Hvordan kan retningslinjerne for sagsbehandling omsættes til faglig praksis?

Her er inspiration til, hvordan retningslinjer for sagsbehandlingen og faste arbejdsgange er nemt anvendelige for sagsbehandlerne. Desuden gives bud på en effektiv tilrettelæggelse af børnefaglige undersøgelser.

Hvordan kan retningslinjerne for sagsbehandling omsættes til faglig praksis?

Hvad kan ledelsesinformation bruges til – behov og anvendelse?

Her præsenteres det, hvordan ledelsesinformation kan anvendes til at følge op på ressourceanvendelsen, hvad der kommer ud af indsatsen for børn og unge, og hvordan det går med udviklingen henimod den ønskede kurs og retning for området.

Hvad kan ledelsesinformation bruges til – behov og anvendelse?

Hvad har modtagerne brug for – indhold?

Her gives konkrete eksempler på nøgletal, som giver viden om administration og lovmedholdelighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi.

Hvad har modtagerne brug for – indhold?

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her