Redskaber i faglig udvikling

Her finder du en samlet oversigt over redskaber, der indgår i temaerne under elementet Faglig udvikling. Hent redskaberne i det enkelte tema.

Tema 1: Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling

Proces til at skabe sammenhæng mellem politiske mål og rammer og faglig praksis

Eksempel på handleguide

Vejledning til at skabe rammerne for faglig sparring

Eksempel fra kommune til understøttelse af faglige retningslinjer

Tema 2: Hvordan skabes der læring gennem det daglige arbejde?

Proces for teamunderstøttelse af den faglige udvikling
     Proces for teamunderstøttelse af den faglige udvikling
     Procesbeskrivelse for fælles læring på baggrund af teamsparring om enkeltsager

Andres perspektiv på opgaveløsning

Proces for skabelse af et fagligt læringsmiljø som grundlag for faglig udvikling
     Læring på møde
     Kollegial sparring og feedback
     Andres perspektiv på opgaveløsningen

Vejledning til udarbejdelse af strategi for den faglige udvikling

Tema 3: Hvordan omsættes ny viden og ny lovgivning i den faglige praksis? 

Tjekliste til identifikation og vurdering af ny lovgivning og ny viden
     Tjekliste til vurdering af hvordan ny lovgivning påvirker vores praksis
     Tjekliste til vurdering af hvordan ny faglig viden påvirker vores praksis

Styringsskema til implementering af ny praksis

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Tjekliste ved overvejelser om dannelse af tværkommunalt samarbejde

Tema 4: Hvordan introduceres nye medarbejdere? 

Proces for introduktion til nye sagsbehandlere

Vurdering af kompetencer i forbindelse med introduktionsforløb for nye medarbejdere

 

 

Senest opdateret 08-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her