Faglig ledelse og styring af området for udsatte børn og unge

Redskabskassen til faglig ledelse og styring understøtter den administrative og politiske ledelse i den enkelte kommune. Redskabskassen indeholder en række værktøjer, der kan understøtte både den strategiske og den faglige ledelse af området.

Redskabskassen består af seks elementer, som understøtter både den strategiske og den faglige ledelse af området for udsatte børn og unge. Redskabskassen indeholder redskaber, vejledninger, skabeloner og eksempler fra praksis, der kan anvendes direkte af den faglige ledelse, fx til det strategiske arbejde med at sætte retning for styring og opfølgning på området, men også til det faglige ledelsesarbejde med at udvikle og sikre kvaliteten af sagsbehandlingen, så praksis og styringsgrundlag hænger sammen.

Redskabskassen indeholder 80 redskaber, vejledninger, skabeloner og eksempler indhentet fra en række kommuner. Få et samlet overblik over redskaberne, som du finder i de 6 elementers temaer.