Målsætninger for ledernetværket

Ledernetværket er en videreførelse af det tidligere netværk på området udsatte børn og unge.

Målet med det nye ledernetværk er, at børn, unge og deres familier oplever bedre kvalitet og effekt af den indsats, de modtager. For at nå det mål vil ledernetværket igennem en række aktiviteter inspirere og støtte deltagerne i, hvordan de som chefer og ledere kan skabe faglige rammer, der sikrer:

  • Lovmedholdelighed og høj kvalitet i sagsbehandlingen
  • Succesfuld implementering af blandt andet ny lovgivning
  • Opgaveløsning der tager afsæt i nyeste forskning og viden
  • Hensigtsmæssig og effektiv organisering samt arbejdstilrettelæggelse
  • Fælles fagligt grundlag, systematik og dokumentation
  • Stærke faglige miljøer

Du kan læse mere på KL´s side om ledernetværk:

KL's side om Ledernetværket med yderligere informationer

Senest opdateret 28-01-2020