Faglig ledelse og styring

Social- og Boligstyrelsen arbejder for at understøtte god faglig ledelse og styring af området for udsatte børn og unge.

  • Styrelsen har udviklet en redskabskasse på seks centrale områder: Politisk styring, organisering og tværfagligt samarbejde, faglig udvikling, arbejdstilrettelæggelse, opfølgning samt ledelsesinformation.
  • Det permanente ledernetværk for børne- og familiechefer og de faglige ledere på børne- og familieområdet giver mulighed for erfaringsudveksling og målrettet udvikling via en række regionale møder.