Faste teams i ældreplejen

På denne side kan I finde information om det direkte tilskud "Faste teams i ældreplejen".

Formål

Formålet med tilskuddet er, at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen.

 

Finanslovskonto

§ 15.85.65.20.

 

Indsendelse af tilkendegivelsesblanket

Tilkendegivelsesblanketten indsendes via tilskudsforvaltning@sbst.dk