Ansøg om et rådgivningsforløb om udredningsværktøjet

Social- og Boligstyrelsen tilbyder kommuner et rådgivningsforløb om udredningsværktøjet på børnehandicapområdet

Som del af retssikkerhedspakken på handicapområdet tilbyder Social- og Boligstyrelsen rådgivningsforløb til kommuner i udredningsværktøjet på børnehandicapområdet. Udredningsværktøjet bygger på ICS og understøtter blandt andet en helhedsorienteret sagsbehandling og inddragelsen af børn og unge med funktionsnedsættelser i deres egen sag. Ansøg om et forløb senest d. 11. april 2024.

Hvad indeholder et rådgivningsforløb?

Formålet med rådgivningsforløbene er at understøtte kommunens brug af udredningsværktøjet og forankre brugen af udredningsværktøjet. Rådgivningsforløbene tager udgangspunkt i den enkelte kommunes behov, ønsker og mål.

Deltagende kommuner kan forvente at få:

  • Dialog om og konkretisering af kommunens behov
  • Rådgivning til ledelse og medarbejdere om implementering og/eller forankring af udredningsværktøjet.
  • Kursusaktivitet om udredningsværktøjet
  • Understøttelse af prøvehandlinger og feedback på erfaringer med udgangspunkt i kommunens egne sager og praksis.

Forventet udbytte

Forløbet vil bl.a. styrke kommunens praksis i forhold til:

  • Øget systematik
  • Ensartethed i sagsbehandlingen
  • Styrket oplysningsgrundlag
  • Øget inddragelse af børn og unge, forældre og netværk.

Ansøg om et forløb

Der afholdes rådgivningsforløb i tre kommuner i 2024. Forløbene starter i maj og varer ca. 6 måneder. Interesserede kommuner kan søge ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema. Det anbefales desuden at læse vejledningen til ansøgningsskemaet, hvor indholdet af forløbet er uddybet.

Ansøgningsskema til rådgivningsforløb om udredningsværktøjer

Hent en vejledning til ansøgningsskemaet her (pdf)

 

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent