Grundlagsprojekt om sikkerhed

Fastlæggelse af kommende sikkerhedsniveauer for bærende konstruktioner

Formålet med dette grundlagsprojekt er at danne fundamentet for fastlæggelse af kommende sikkerhedsniveauer for nye og eksisterende bærende konstruktioner, herunder fastsættelse af partialkoefficienter og sikkerhedsanalyse. Resultatet indgår som grundlag for udarbejdelse af nye nationale annekser til næste generation af eurocodes.

Tiltag til reduktion af klimabelastning

Grundlagsprojektet skal evaluere de nuværende sikkerhedsniveauer og danne beslutningsgrundlag for en eventuel reduktion af sikkerhedsniveauerne inden for rammerne af de europæiske eurocodes. Formålet er at finde veje til at reducere materialeforbruget for bærende konstruktioner, herunder reducere f.eks. skjulte indbygget sikkerheder, som medvirker til et redundant sikkerhedssystem og derved et øget materialeforbrug.

Grundlagsprojektet skal sikre understøttelse af muligheden for brug af nye materialer. Formålet med dette er at reducere materialeforbruget for bærende konstruktioner, hvilket kan bidrage til at reducere klimabelastningen, herunder sikre muligheden for større anvendelse af biogene materialer.

Arbejdende kernepersoner

De arbejdende kernepersoner i dette projekt er:

  • Jannie S. Nielsen, BUILD
  • John Dalsgaard, BUILD
  • Hans Henrik Christensen, Rambøll