Grundlagsprojekt om grønt tjek

Fastlæggelse af principper, metode og proces for grønt tjek af eurocodes

Formålet med grønt tjek af eurocodes er at afdække og vurdere, om der er regler i den nye generation af eurocodes og tilhørende nationale annekser, der medfører en utilsigtet og ikke-proportionel klimabelastning fra bærende konstruktioner og/eller forhindrer implementering af tiltag til reduktion af klimabelastningen for bygninger med målet om at reducere klimabelastning for bærende konstruktioner.

Grundlagsprojektet for grønt tjek af eurocodes udarbejder et oplæg til en overordnet og generel forståelsesramme inklusive principper, metode og proces for, hvordan et grønt tjek af de enkelte dele af eurocodes med tilhørende nationale annekser skal foretages. Resultaterne af dette grundlagsprojekt skal benyttes til udarbejdelse af nationale annekser i alle arbejdsgrupperne tilknyttet hver enkelt del af eurocodes. 

Arbejdende kernepersoner

De arbejdende kernepersoner i dette projekt er:

  • Anders Brønden, Søren Jensen Engineering
  • Trine la Cour Sibbesen, NIRAS
  • Hans Henrik Christensen, Rambøll