Nu og snart - samtaleskabelon

Formålet med redskabet er at give medarbejdere mulighed for at lære mere om, hvad barnet tænker og føler om deres nuværende situation og drømme for fremtiden.

(Klik på billedet for stor version)

De spørgsmål, der indgår i redskabet, kan bidrage til at strukturere samtalen og giver et overblik over den samlede samtale. Øvelsen vil hjælpe med at lære barnet bedre at kende i forhold til, hvordan det tænker og føler om sit liv nu og i fremtiden.

Redskabet kan bruges på følgende måde:

  1. Forklar, at alle tænker og føler forskelligt om deres liv.
  2. Forklar, at vi nogle gange ønsker os ting, som er svære for os at få.
  3. Forklar, at du ikke nødvendigvis kan hjælpe med alle de ting, barnet eller den unge drømmer om. Nogle ting kan være uden for din kontrol, eller måske har du simpelthen ikke pengene til at gøre dem.
  4. Forklar, at selv om du ikke kan garantere, at du kan opfylde alle barnets ønsker, er det vigtigt for dig at vide, hvad de ønsker, og vide mere om, hvad de ønsker, så der kan tages hensyn til det, og forhåbentlig vil deres ønsker være med til at forme, hvad der sker for at hjælpe dem og deres familie.
  5. Inviter barnet til at udfylde arbejdsarket sammen med dig og diskutere, hvad der kommer frem.
  6. Mind barnet om, at dette kun er et øjebliksbillede, og at de måske ændrer mening om, hvad de ønsker i fremtiden. Det er med til at give en idé om, hvad der er vigtigt for dem nu.
  7. Spørgsmålene kan besvares mundtligt i en samtale, hvor rådgiver spørger mere ind til barnets svar.
  8. Barnet eller den unge kan besvare spørgsmålene skriftligt og medbringe til en samtale.
  9. Spørgsmålene kan anvendes til opstart i nye sager.
  10. Spørgsmålene kan anvendes med børn, som rådgiver kender, men som man ønsker at komme til at kende endnu bedre, og hvor genkendelighed for barnet kan være en tryghed."
Nu og snart

Hent et eksempel på redskabet her

Her kan du downloade et eksempel på redskabet, som du kan bruge som inspiration.

Hent et eksempel på redskabet her

Redskabet er inspireret af Tusla Child and Family Agency.

Du kan tilgå Tusla Child and Family Agency hjemmeside her

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her