Webinar: Hvordan kan vi understøtte kvalitet i anbringelsen?

22maj

Deltag i webinaret om anbefalingerne til den gode anbringelse. Vi sætter fokus på det tværgående samarbejde, og hvordan anbefalingerne kan anvendes til udvikling af den faglige praksis på området.

For at understøtte arbejdet med anbringelser af børn og unge har Social- og Boligstyrelsen udgivet tre sæt anbefalinger om god kvalitet i anbringelsen.

Anbefalingerne er konkrete og praksisrelaterede, men kan samtidig også bruges til at sætte en strategisk og faglig retning for udviklingen af anbringelsesområdet og særligt i det tværfaglige samarbejde.

Social- og Boligstyrelsen inviterer derfor ledere på tværs af myndighed-, almen- og udførerområdet, dagtilbud, skole- og uddannelsestilbud og civilsamfundsorganisationer til webinar om anbefalingernes potentialer og implikationer i praksis.

Hvad sker der på dagen? 

Gennem oplæg fra Social- og Boligstyrelsen præsenteres anbefalingerne om den gode anbringelse, som efterfølges af en paneldebat med ledere fra skoleområdet, udførerområdet og myndighed, der drøfter anbefalingernes potentialer og implikationer.

Der vil bl.a. være et særligt fokus på det tværfaglige samarbejde omkring barnet eller den unge i anbringelse, og hvordan anbefalingerne kan anvendes til at sætte en strategisk og faglig retning og understøtte kvaliteten i anbringelsen.

Find anbefalingerne her

Se programmet her

Praktiske oplysninger 

Målgruppen for webinaret er ledere på tværs af myndighed, udførerområdet, anbringelsessteder, dagtilbud, skole- og uddannelsestilbud og civilsamfundsorganisationer.

Link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte før webinaret.

Tilmeld dig webinaret 22. maj

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen afholder også et webinar om anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen og forældresamarbejde den 27. maj 2024.

Læs mere om webinaret den 27. maj her:

 

TID

12:30 - 15:00

STED

Zoom

MÅLGRUPPE

Ledere på tværs af myndighed-, almen- og udførerområdet, dagtilbud, skole- og uddannelsestilbud og civilsamfundsorganisationer. 

Kontakt

Lisbeth Buur Ravn Clemmensen
Fuldmægtig