Virtuelt informationsmøde for ansøgningspuljen til livshistorieteknologi

09apr

Social- og Boligstyrelsen indbyder til virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen til livshistorieteknologi, § 15.86.16.10.

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udbrede digitale løsninger og velfærdsteknologi, der kan bidrage til at vække erindring om det levede liv og den enkeltes identitet og livshistorie, øge dialogen om borgerens ønsker til dagligdagen samt understøtte øget trivsel og livskvalitet hos mennesker med demens på plejehjem og deres pårørende ved at styrke anvendelsen af livshistorier i den daglige pleje, omsorg og tilrettelæggelse af aktiviteter.

Ansøgningspuljen skal også sikre, at medarbejderne i ældreplejen kan få et meningsfuldt og brugbart redskab til at kende og anvende livshistorier i den personcentrerede omsorg for mennesker med demens.

Puljen henvender sig til kommuner, private leverandører og selvejende institutioner i ældreplejen.

På informationsmødet vil vi introducere jer for ansøgningsprocessen.

Tilmelding til informationsmødet

Deltagelse er gratis

Læs mere om puljen og se ansøgningsmateriale

TID

9. april kl. 9:00

STED

Virtuelt

MÅLGRUPPE

Borgere med demens på plejehjem og deres pårørende.

Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk