Hvad er mulighederne for at etablere og udleje almene bygge- og bofællesskaber? (Aflyst)

16maj

Aflyst: Social- og Boligstyrelsen inviterer projektledere i de almene boligorganisationer og kommuner, der arbejder med etablering af almene bofællesskaber, til temadag torsdag den 16. maj 2024 i Odense.

Temadagen sætter fokus på mulighederne i almenboligloven og i praksis vedr. etablering og udlejning af almene bygge- og bofællesskaber. Desuden vil seminaret komme rundt om udlejningen og det sociale aspekt af bofællesskabet.

Her skal vi bl.a. høre oplæg fra:

  • Vejledningsenheden om mulighederne i almenboligloven.
  • Boligselskabet Sjælland om konkrete erfaringer med at etablere almene bofællesskaber.
  • Center for Boligsocial Udvikling om inkludering af kommunalt anviste i bofællesskaber.

Program

Kl. 10.00 Ankomst

Kl. 10.15 Velkommen og præsentation af dagens program

Kl. 10.20 Oplæg ved Lars Orthmann, Social- og Boligstyrelsen

  • Hvilke muligheder giver almenboligloven for at etablere bygge- og bofællesskaber?

Kl. 10.35 Fælles drøftelse af mulighedsrummet for etablering

Kl. 11.05 Kaffe

Kl. 11.15 Oplæg ved Louise Von Müllen, Boligselskabet Sjælland

  • Hvordan kan man understøtte etablering af almene bofællesskaber og anvende boformen som strategisk udviklingsgreb?

Kl. 11.45 Fælles drøftelse af hvordan man bedst understøtter etablering af almene bofællesskaber

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.00 Oplæg ved Lars Orthmann, Social- og Boligstyrelsen

  • Hvilke muligheder rummer almenboligloven i forhold til udlejning af bofællesskaber?

Kl. 13.30 Kaffe og kage

Kl. 13.45 Oplæg ved Lasse Kjeldsen, Center For Boligsocial Udvikling

  • En præsentation af analyseresultaterne om praksis vedr. kommunal anvisning i almene bofælleskaber.

Kl. 14.15 Spørgsmål og fælles drøftelse af udlejning

Kl. 14.45 Opsamling og tak for i dag

Tilmelding

Arrangementet er gratis, men tilmelding er påkrævet og skal ske via nedenstående tilmeldingsformular senest den 1. maj 2024.
Tilmeld dig temadagen her.

Spørgsmål og afbud

Ved yderligere spørgsmål eller afbud bedes du skrive til emobry@sbst.dk.

Læs mere om fællesskabsorienterede boformer

På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om vejledningsenheden, bofællesskaber og mulighederne for at etablere bygge- og bofællesskaber.
Find hjemmesiden her.

TID

Kl. 10.00 - 15.00

STED

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

MÅLGRUPPE

Projektledere i almene boligorganisationer og kommuner der er optaget af bofællesskabsdagsordenen.