Regionalt møde for Familiehus-netværket - Region Syddanmark

22maj

Familiehus-netværket afholder igen i år regionale netværksmøder for chef- og ledelsesrepræsentanter samt nøglemedarbejdere fra kommuner og regioner med opgaver på spæd- og småbørnsområdet. Nye kommuner og repræsentanter fra regioner er velkomne!

Arbejder du med forebyggende indsatser til kommende forældre eller småbørnsfamilier og vil du blive klogere på familiehuse eller lignende organisering i din region?

Social- og Boligstyrelsen afholder anden runde af de regionale møder i Familiehus-netværket og nye kommuner og repræsentanter fra regioner er velkomne! Møderne afholdes i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Netværket henvender sig til chef- og ledelsesrepræsentanter samt nøglemedarbejdere fra kommuner og regioner med opgaver på spæd- og småbørnsområdet. Det kan fx være fra sundhedspleje, dagtilbud, PPR, myndighed, udfører-området samt fødesteder og familieambulatorier.

På de regionale møder kan du høre fagligt nyt om familiehus-initiativet samt få input fra kommunale og regionale aktører, der allerede har erfaringer med at udvikle et familiehus eller lignende organisering. På mødet vil der også være god mulighed for at indgå i tværgående drøftelser og erfaringsudveksling på tværs af kommuner, region og civilsamfundsaktører.

Program

Dagen vil have fokus på aktiviteter og tilbud i familiehusene, herunder netværksskabende aktiviteter og omlægning af eksisterende aktiviteter fra driften. 

 • Tjek ind og morgenmad
   
 • Velkomst, program og præsentation v. Social - og Boligstyrelsen

 • Nyt fra familiehus-initiativet og Børnene Først v. Social- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 • Oplæg ved en kommune om deres familiehus eller organisering

 • Drøftelser og erfaringsudvekslinger ved bordene om følgende temaer:
 1. Hvordan arbejdes der med netværksskabende aktiviteter i familiehusene eller organiseringerne?
 2. Øvrige tilbud/aktiviteter/indhold i husene/organiseringerne til målgruppen
 3. Hvilke driftsaktiviteter eller andre tilbud/indsatser kan vi omlægge til husene/organiseringerne?
 • Frokost

 • Drøftelser og erfaringsudvekslinger ved bordene samt opsamling i plenum

 • Tak for nu

Praktiske oplysninger

Alle kommuner og regioner med interesse i at arbejde med familiehuse og lignende organisering kan deltage i netværkene. Civilsamfundsaktører kan deltage, hvis de samarbejder med en kommune eller region om tilbud til kommende forældre og småbørnsfamilier.

 Vi vil gerne opbygge et stabilt netværk med en nogenlunde fast kreds af deltagere. Som kommune eller region opfordres I derfor til så vidt muligt at koordinere jeres tilmelding.

Tilmeldingen foregår via NemTilmeld. 

Deltagelse er gratis. 

Tilmeld dig Region Syddanmarks familie-netværksmøde her

TID

9.00-14.00

STED

Hotel Milling Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

MÅLGRUPPE

Chef- og ledelsesrepræsentanter samt nøglemedarbejdere fra kommuner og regioner med opgaver på spæd- og småbørnsområdet

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent