Netværksmøde for ledere i socialpsykiatrien

30apr

Social- og Boligstyrelsen driver et netværk for faglige ledere i socialpsykiatrien, der afholdes i Århus og København. Netværkene sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien med udgangspunkt i en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Nye deltagere er meget velkomne.

Social- og Boligstyrelsen afholder to gange årligt møder for et ledernetværk i henholdsvis Østdanmark og Vestdanmark. Netværkene sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien med udgangspunkt i en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang.

Temaet for det aktuelle møde er "Samarbejdet med myndighed". Samarbejdet med kommunens myndighedsfunktion er et helt centralt aspekt af en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. På mødet vil der være god mulighed for drøftelser af, hvordan det gode samarbejde med myndighed ser ud.

Bliv en del af netværket og få:

  • mulighed for at udvide dit faglige netværk.
  • mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse med andre ledere i socialpsykiatrien, og hvordan du kan styrke din egen ledelse.
  • viden om recovery-orienteret rehabilitering samt relevante indsatser og metoder.
  • indblik i den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter i Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere om recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien her 

 

Praktiske oplysninger

Alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøtte-tilbud kan tilmelde sig. Nye deltagere er meget velkomne. Det er gratis at være en del af netværket. De enkelte møder kræver dog tilmelding.

Tilmeld dig mødet d. 30. april i København

Mødet afholdes også d. 23. april i Århus.

 

TID

10.00-15.00

STED

DGI-Byen - København
Tietgensgade 65
1704 København V

MÅLGRUPPE

Faglige ledere for socialpsykiatriske botilbud og bostøttetilbud.

Kontakt

Sandra Agerlund
Fuldmægtig