Informationsmøde: Implementeringsforløb om VUM 2.0

06sep

Ønsker I at styrke brugen af den opdaterede Voksenudredningsmetode i jeres kommune? Social- og Boligstyrelsen tilbyder hjælp til implementering af VUM 2.0.

Implementeringsforløbet tager udgangspunkt i den enkelte kommunes udfordringer med implementeringen af VUM 2.0 og tilrettelægges så det afspejler kommunens behov. I implementeringsforløbene er det faglige fokus på recovery-orienteret rehabilitering, socialfaglig kvalitet og retssikkerhed samt god data til styring.

På informationsmødet giver vi en nærmere præsentation af, hvad I får ud af at indgå i et Implementeringsforløb om VUM 2.0 med Social- og Boligstyrelsen, og hvad samarbejdet indebærer.

Tilmelding til informationsmøde

Informationsmødet afholdes virtuelt via Zoom d. 6. september 2024 kl. 13.00-14.00.

Tilmelding til informationsmødet via NemTilmeld.

Læs om implementeringsforløb i VUM 2.0 og hent ansøgningsmaterialet.

TID

kl.13-14

STED

Online via Zoom

MÅLGRUPPE

Kommunale myndighedsledere