Åben Dialog med unge i psykisk mistrivsel – en vej til inddragelse og indsatser, der virker!

17jun

Hjælp til at styrke inddragelsen af udsatte unge mellem 13-24 år og deres netværk

Arbejder du som leder eller medarbejder med unge i psykisk mistrivsel i kommunens Børne- og Familieafdeling, PPR eller KUI, så vær med når vi sammen med Substans og Åben Dialog Fonden inviterer til webinar den 17. juni kl. 10-11 om tilgangen Åben Dialog. Øvrige samarbejdspartnere fra udfører- eller voksenområdet eller andre interesserede kan også deltage i webinaret.

Om Åben Dialog

Åben Dialog er en dokumenteret virksom netværksorienteret tilgang til at sætte den unges perspektiver i centrum for indsatsen. Med tilgangen involveres både de relevante fagprofessionelle og den unges netværk systematisk. Det er med til at sikre, at den unge får så relevant og kvalificeret støtte som muligt, og det skaber forbindelse mellem den unge, deres familier og det bredere samfund. Derigennem forbedrer brugen af Åben Dialog den unges trivsel og sikrer en åben og ligeværdig kommunikation.

Indhold på webinaret

Social- og Boligstyrelsen vil indledningsvis komme ind på, hvordan Åben Dialog kan bidrage til at imødekomme nogle af de udfordringer, kommunerne oplever i praksis og hvordan tilgangen kan bidrage til at understøtte implementeringen af intentionerne om styrket inddragelse af børn og unge efter barnets lov.

Derefter vil Åben Dialog Fonden dele deres erfaringer med Åben Dialog på ungeområdet.

Substans fortsætter med deres perspektiv på, hvordan Åben Dialog skaber helhed og sammenhæng i organisationen.

Slutteligt fortæller Århus Kommune om, hvilke erfaringer de har gjort med tilgangen på tværs af målgrupper men med et særligt fokus på ungemålgruppen.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes den 17.juni kl. 10:00 – 11:00.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 14. juni. Webinaret afvikles via Zoom. Der udsendes link til deltagelsen fredagen før afholdelse.

Tilmeld jer her

Tilbud om gratis kompetenceudvikling og implementeringsstøtte i Åben Dialog Social- og Boligstyrelsen tilbyder i samarbejde med Substans og Åben Dialog Fonden kompetenceudvikling og implementeringsstøtte i Åben Dialog. Forløbet sigter mod at skabe en varig forandring i praksis for derigennem at hjælpe psykisk mistrivsel blandt unge. Tilgangen er afprøvet på voksenområdet med en signifikant positiv udvikling i borgerens mentale trivsel til følge. Derudover viser forskning, at Åben Dialog-forløb reducerer den unges behov for psykiatrisk behandling, privatpraktiserende læge og forbrug af sociale ydelser.

På kort sigt skal forløbet bidrage til, at ledere og medarbejdere i kommunen opnår viden om og kompetencer til at arbejde med Åben Dialog tilgangen, samt bliver i stand til at omsætte denne viden i samarbejdet med de unge og de fagprofessionelle og det private netværk, så tilgangen forankres i praksis. For ungemålgruppen kan kommunens brug af Åben Dialog på kort sigt medvirke til, at den unge får en øget oplevelse af at være inddraget.

På længere sigt kan en vedvarende brug af Åben Dialog føre til en højere grad af trivsel blandt de unge samt et styrket tværfagligt samarbejde i kommunen.

Ansøgning til forløbet kan ske her

 

TID

10:00-11:00

STED

Zoom

MÅLGRUPPE

Kommunale medarbejdere og ledere som arbejder med unge i psykisk mistrivsel

Kontakt

Anne Hansen-Krogsgaard
Fuldmægtig

Kontakt

Simone Frydensbjerg Rasmussen
Fuldmægtig